Dalian Zhongshan Clover Clinic

Haichangxincheng No.7 Building 1F, Huale Street, Zhongshan District, Dalian City, 116001, Liaoning, China Get Directions Tel + 86 411 8277 3667 Fax + 86 411 8277 2056 http://www.zs-clinic.com

Clinic

Definitions