Shanghai St.John's Health Clinic

No.4, Lane 398 Dapu Road, Huangpu District, Shanghai, China Get Directions Tel + 86 21 5302 9922 Fax + 86 21 6304 6710 http://www.jingkang.net.cn

Clinic

Definitions